מדיניות אתר

לשם הנוחות להלן נושאים כללים לאופן מדיניות האתר, תנאי ביטול רכישה והחזרת מוצרים.

אתר האינטרנט בכתובת www.moneymall.co.il

מומלץ לפנות לתקנון האתר- תקנון תנאי השימוש www.moneymall.co.il/תקנון/ השימוש באתר זה כפוף לתנאי השימוש, אנא קראו את תנאי השימוש בעיון.

התקנון מכיל את התנאים המחייבים לרכישה באתר ולאופן פעולתו, השימוש בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מעידה על הסכמתך לקבל, לנהוג בהתאם לתנאי השימוש באתר ולתנאים הכלולים בתקנון. תחילת שימושכם באתר ובשירותים המוצעים מעידה על הסכמה להסכם תנאי השימוש.

ביצוע פעולה באתר, רשאי לבצע כל משתמש אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני, תעודת זהות אישית בתוקף, כרטיס אשראי אישי ותקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

מאנימול עושה מאמצים רבים לספק תיאור ומידע עדכני ומקיף על המוצרים המוצעים למכירה באתר, ואף מציעה פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, לרשותך בעמוד המכירה של כל מוצר מופיעים פרטי הארגון, הספק, נתוני המוצר, והתנאים למכירתו. לפרטים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בדואר אלקטרוני  www.moneymall.co.il/contact-us או בטלפון: 03-6411211, 

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.

מאנימול תמנע ממך גישה לאתר ו/או תמנע ממך להגיש הצעות אם מסרת במתכוון פרטים שגויים, במידה וכרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש או לא התקבל אצלנו אישור עסקה.

מאנימול שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, או במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה או ביצועה, או במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה, ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר כנמצאים במלאי, אך יתכן מצב בו מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי, ובמקרה כזה תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון.

אנו במאנימול עושים הכל על מנת שתהיה שבע רצון מהמוצרים שבחרת. עם זאת, אתה רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת באתר בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים, מיום קבלתם ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר יוחזר על חשבון המזמין למחסן הארגון כשהוא סגור באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו.

מוצרים שהותאמו במיוחד לצרכי הלקוח, או שבוצעה בהם הרכבה, ו/או מוצרי עודפים ומבצעים אינם נכללים במדיניות ההחלפות וההחזרות שלנו.

אם רכשת שירות, הנך רשאי לבטלו בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום ההזמנה ועד 2 (שני) ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד מתן השירות (הקרוב מבינהם למועד השרות).

כדי להחזיר מוצרים, עליך ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני office@moneymall.co.il או באמצעות צור קשר www.moneymall.co.il/contact-us ולמסור הודעת ביטול עסקה, בציון פרטי ההזמנה. לאחר בירור פנייתך, תתבקש להחזיר, על חשבונך, את המוצר למחסני הספק ביטול העסקה כפוף לסייגים כמפורט בהתאם לתנאי הארגון, לספק ו/או החנות .

אם המוצר נבדק על ידי מאנימול ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו המקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה, לא נוכל לבטל את העסקה, ותתבקש לאסוף את המוצר ששלחת. במקרים חריגים ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של מאנימול, יבוצע ביטול עסקה בו הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה או התחייבות אחרת שמאנימול הוציא או שהוא התחייב להוציא והן בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה.

בתום ולאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם, לא כולל דמי משלוח, ובניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה, או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם ו/או ביטול העסקה כפוף לסייגים כמפורט בהתאם לתנאי הארגון, לספק ו/או החנות .

במקרה של מוצר פגום, אתה מתבקש לשלוח למאנימול את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת, ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, והיא תימצא מוצדקת, נשלח אליכם שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית, ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם – לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר – תתבקש להעמידו לרשות מאנימול במקום שבו הוא נמסר לך, ולהודיע למאנימול על כך.

טעות מהותית שנגרמה על ידי האתר בתיאור המוצר ו/או בתנאי המכירה, תזכה אתך, באפשרות לבטל את העסקה בלבד, ללא דמי ביטול כלשהם, מבלי שתהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום כלשהו מהאתר ו/או ממאנימול.

מאנימול ו/או מי מטעמה אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ומתוארים על ידנו בצורה אובייקטיבית, תוך הישענות על פרטים שנמסרו על ידי היצרן, ניסיון בשימוש וחוות דעת קונים וגולשים. אין לראות בהצגתם משום המלצה מצד האתר ו/או מאנימול לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצר פגום, זכותך להחליפו או להחזירו ולקבל זיכוי כפי שפורט לעיל.

האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו. בכל מקרה,  ותחת כל עילה משפטית שהיא, החבות בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש, אחריות היצרן מוגבלת לנזק ישיר בלבד אשר נגרם לכלים עצמם, ומובהר בזאת כי אינה מכסה נזקים משניים או תוצאתיים.

מאנימול ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מאנימול ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.